De Hollandse standaard

De Nederlandse standaard
Medische producten uit Nederland staan wereldwijd in hoog aanzien. Zij bevatten exact de hoeveelheid werkzame stoffen die vereist zijn. De houdbaarheid en andere specificaties kloppen. Bij LelyPharma houden we de Nederlandse standaard hoog met nauwgezette controles.

Keuring van grondstoffen
We nemen monsters van al onze grondstoffen en analyseren of ze zuiver zijn en de vereiste hoeveelheid werkzame stoffen bevatten. We geven de testresultaten door aan onze qualified person. Hij geeft de grondstoffen vrij voor productie.

Testen van de producten
Het productieprotocol beschrijft alle kritische stappen in het maken van een medicijn. Voor ons een ‘heilig’ document. Het testen van medicijnen maakt er een belangrijk onderdeel van uit.
We testen alle medicijnen die wij maken. De testresultaten leggen we vast in een analysecertificaat. De qualified person beoordeelt of de analyse juist heeft plaatsgehad en of het product goed is.
Voor de registraties onderzoeken wij de betrouwbaarheid van methodes, processen en we doen stabiliteitsonderzoeken: hoe houdt het medicijn zich in de loop van de tijd en onder specifieke omstandigheden, zoals hitte, licht en vochtigheid.