Penicilline

LelyPharma is een onafhankelijke producent van penicillines. Onze afnemers zijn farmaceutisch bedrijven van humane of veterinaire producten. Wij voeren geen producten onder eigen naam. Omdat we uitsluitend medicijnen voor derden maken, kan er nooit een conflict of interest zijn met de producten die we voor u maken.

We zijn in staat om snel penicillines te leveren, ook als het om relatief kleine hoeveelheden gaat. Eigenlijk geldt er bij LelyPharma geen minimaal aantal van de productie die u wilt. Onze penicillines worden wereldwijd gebruikt.

Wij beschikken tevens over een productielijn voor amoxicilline/clavulaanzuur. De productie van amoxicilline/clavulaanzuur stelt hoge eisen aan de luchtvochtigheid, die ten hoogste 20% mag bedragen. Onze nieuwste productielijn (operationeel in 2013) staat opgesteld in een penicilline dedicated cleanroom van 600 m2. Hier kunnen we de luchtvochtigheid met één druk op de knop per ruimte instellen. In een kort tijdsbestek is die ruimte op het gewenste niveau. Dat verhoogt onze flexibliteit om aan uw vraag naar penicillines en andere producten te voldoen.