Penicillines

We zijn in staat om snel penicillines te leveren, ook als het om relatief kleine hoeveelheden gaat. Eigenlijk geldt er bij LelyPharma geen minimaal aantal van de productie die u wilt. 

Onze penicillines worden wereldwijd gebruikt. 

Wij beschikken tevens over een productielijn voor amoxicilline/clavulaanzuur. De productie van amoxicilline/clavulaanzuur stelt hoge eisen aan de luchtvochtigheid, die ten hoogste 20% mag bedragen. Onze nieuwste productielijn (operationeel in 2013) staat opgesteld in een penicilline dedicated cleanroom van 600 m2. Hier kunnen we de luchtvochtigheid met één druk op de knop per ruimte instellen. In een korte tijdsbestek is die ruimte op het gewenste niveau. Dat verhoogt onze flexibliteit om aan uw vraag naar penicillines en andere producten te voldoen.